Informasjon --> Merkeoversikt

 

Merkeoversikt for Mjøsa og Vorma Nord

Generell informasjon: Denne oversikten over navigasjonsinnretninger på Mjøsa og Vorma er utarbeidet av Mjøsa Båtforbund (MBF) i samarbeid med Kystverket Sørøst.

MBF vil minne om at all navigasjonsmerking kun skal betraktes som veiledende. MBF anbefaler generelt at alle som ferdes på Mjøsa bør følge merkingen, uansett båtstørrelse og dypgående. Seilas utenfor veiledende merking skjer på eget ansvar, og MBF påtar seg intet ansvar for seilas utenfor oppmerket område._I varierende vær, variernde vannstand eller andre forhold kan det påregnes et mindre avvik på bøyenes nøyaktige posisjoner. Vi minner også om at fortøyning i navigasjonsbøyene er strengt forbudt, og at all annen form for misbruk av bøyene er staffbart.

Merkingen av Mjøsa og Vorma er lagt opp iht. IALA A-sone, og etter følgende generelle retningslinjer: - Ledens hovedretning på Mjøsa og Vorma er mot nord. - Dybder oppgis i lokal vannstand (HVM = Hamar vannmerke). Lokal vannstand (HVM): 0,00 HVM = 117,69 m.o.h.

LRV (Laveste regulerte vannstand) = 1,61 HVM (119,33 m.o.h.) HRV (Høyeste regulerte vannstand) = 5,25 HVM (122,94 m.o.h.) Normalvannstand sommer = 5,11 HVM (122,80 m.o.h.)

- Oppgittedybderfortellermerketsforankredevannstand. Eks:Vedoppgittdybdepå2,50HVMvilbøyaliggepå1,50mvannpålokalvannstand4,00HVM. - Iht. MBF sitt årsmøtevedtak i 2017 skal alle merker i denne oversikten være operative i perioden 15.mai - 31.okt hvert år.

Mjøsa Båtforbund sørger for løpende oppdateringer av denne merkeoversikten, samt oppdateringer av elektroniske kart. Vi oppfordrer til å jevning oppdatere kart! Vi minner om at til en hver tids siste pubiliserte versjon på www.mjosabatforbund.no vil være gjeldende._Avvik, feil, spørsmål eller ønsker om ytterligere merking skal snarest meldes via e-post: post@mjosabatforbund.no.

Last ned merkeoversikten her (PDF)