Informasjon --> Merkeoversikt

 

Merkeoversikt for Mjøsa og Vorma Nord

Generell informasjon: Denne oversikten over navigasjonsinnretninger på Mjøsa og Vorma er utarbeidet av Mjøsa Båtforbund (MBF) i samarbeid med Kystverket Sørøst.

MBF vil minne om at all navigasjonsmerking kun skal betraktes som veiledende.
MBF anbefaler generelt at alle som ferdes på Mjøsa bør følge merkingen - uansett båtstørrelse og dypgående. All seilas i merkeoversiktens område foregår på båtførers eget ansvar. I varierende vær, variernde vannstand eller andre forhold kan det påregnes et mindre avvik på bøyenes nøyaktige posisjoner. Vi minner også om at fortøyning i navigasjonsbøyene er strengt forbudt, og at all annen form for misbruk av bøyene vil bli politianmeldt.

Merkingen av Mjøsa og Vorma er lagt opp iht. IALA A-sone, og etter følgende generelle retningslinjer:

 • Ledens hovedretning på Mjøsa og Vorma er mot nord.
 • Dybder oppgis i lokal vannstand (HVM = Hamar vannmerke).
  • Lokal vannstand (HVM): 0,00 HVM = 117,69 m.o.h.
  • LRV (Laveste regulerte vannstand) = 1,61 HVM (119,33 m.o.h.)
  • HRV (Høyeste regulerte vannstand) = 5,25 HVM (122,94 m.o.h.)
  • Normalvannstand sommer = 5,11 HVM (122,80 m.o.h.)
 • Oppgitte dybder forteller merkets forankrede vannstand. Eks: Ved oppgitt dybde på 2,50 HVM vil bøya ligge på 1,50 m vann på lokal vannstand 4,00 HVM.
 • Iht. avtale mellom MBF og medlemsforeningene inngått på merkemøte i 2017 skal alle merker i denne oversikten være operative i perioden 15.mai -15.okt hvert år.

Mjøsa Båtforbund sørger for løpende oppdateringer av denne merkeoversikten - samt innrapportering og oppdateringer av elektroniske kart.
Vi minner om at til en hver tids siste pubiliserte versjon på www.mjosabatforbund.no vil være gjeldende - og oppfordrer båtførere om å oppdatere kartene sine jevnlig!

Avvik, feil, mangler eller spørsmål meldes snarest til Mjøsa Båtforbund via e-post: post@mjosabatforbund.no.
Vi tar også gjerne i mot forslag/ønsker om nye merker! Ta kontakt.

Last ned merkeoversikten her (PDF)