Medlemsforeninger

 

MEDLEMSFORENINGER I MJØSA BÅTFORBUND

FORENINGER Kontaktperson Telefon Epost Hjemmeside
         
B        
Biri Båtforening Lars Erik Austad 971 81 582 abbor@live.no abbor@live.no
Båssenden Båtforening Kåre Grøtlien 995 22 233    
E        
Evjua Kjetil Reinsby 958 13 385 idyll@evjua.no evjua.no
G        
Gjøvik Båtforening Terje Ottersen 971 75 980 post@gjovik-batforening.no gjovik-batforening.no
Gjøvik Seilforening Jan M. Eriksen 970 02 005 havna@gjovikseil.com gjovikseil.com
H        
Hagavika Båtforening Asle Skogstad 951 01 155 asle.skogstad@gmail.com hagavika.no
Hamar Båtforening Yngve Tomter 901 10 418 formann@hamarbatforening.no hamarbatforening.no
L        
Lillehammer Båtforening Tom Karlsen 911 53 181 tom-ka5@online.no lillehammerbaatforening.no
M        
Moelv Båtforening Terje Krogstad 488 86 787 tkr014@gmail.com  
N        
Nes Båtforening   95 44 66 20 post@nesbatforening.no  
S        
Stange Båtforening Terje Emil Dahl 928 43 761 post@stangebaatforening.com stangebaatforening.com
T        
Tangen Båtforening Sveinung Bjerkhem 957 66 344   tangen-baatforening.no
V        
Vikodden Båteierforening 61178133 post@vikodden.com vikodden.com
Vorma Båtforening Tommy Karlsen 917 34 463 azzoria@online.no vormabatforening.no
Vormsund Båtforening Per Schøyen   per.schoeyen@hotmail.no